Na tejto stránke si môžete vytvoriť a stiahnuť rámček pre vyjadrenie podpory iniciatíve Zakrúžkuj ženu na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach.

Nahrávam…

Kliknutím alebo pravým tlačidlom si foto stiahnete.

Hotovo! Ďalšia?

Ako na to?

Nahrajte svoju ľubovoľnú fotografiu. Najlepšia je štvorcová, ale nie je nutná. Ak nahráte inú fotografiu, než štvorcovú, sama sa oreže na stred. Môžete napríklad použiť svoju aktuálnu profilovú fotografiu, vrátane prípadných už použitých rámčekov (napríklad na vyjadrenie podpory vašej obľúbenej strane).

Po nahraní sa vám zobrazí fotografia aj s našim rámčekom. Tú si uložte a nahrajte späť na Facebook alebo ďalšie sociálne siete.

Prečo tak zložito?

Opakovane nás žiadate o možnosť vyjadriť nám podporu obľúbenou formou Facebookového rámčeka na vašej profilovke. A my vám chceme vyhovieť. Žiaľ, Facebook už dávnejšie pozastavil možnosť vytvárať nové rámčeky, takže nám táto možnosť dnes nie je dostupná.

Ponúkame vám však náhradné riešenie.